Topraklama, elektrik kaçağını önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. İşyerlerinde fazla enerjinin bir yerde toplanması ve bölgeden uzaklaştırılması için kullanılan topraklama sayesinde daha güvenilir çalışma ortamı oluşturulur. Elektrikle çalışan cihazlar bazı nedenlerden dolayı elektrik kaçırabilir. Oluşan elektrik kaçağı ise gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda can ve mal güvenliğini riske atabilir.

          Topraklama, bölgede oluşan elektrik kaçağını iletkenle toprağa vermek için geliştirilmiştir. İnsan hayatını riske atmamak, elektrikli cihazların kullanım ömrünü korumak adına mutlaka topraklama yapılmalıdır. İnsan hayatını riske atmamak adına kullanılması gereken topraklama, kanuni olarak zorunludur. İş güvenliği için her işyerinde topraklama olmak zorundadır. Elektrik tesisatında oluşan kaçaklar hayati tehlikedir. Bu nedenle topraklama yaptırmak lüks değil zorunluluktur. Topraklama sayesinde işyerlerinde insanların can güvenliği kontrol altına alınır.

          Topraklama Ölçümü Nedir?

          İşyerlerinin elektrik tesisatı toprak alan üzerine bağlıdır. Tesisatın bağlı olduğu alan yeteri kadar genişse toprak, iyi bir iletken görevindedir. Fakat alan yeteri kadar geniş değilse toprak kötü bir yalıtkan olur. Bu nedenle direnç yüksek olur. Topraklama ölçümü sayesinde elektrik geriliminin sınır değerler içinde olup olmadığı tespit edilir. Topraklama ölçümü sonrasında elde edilen veriler sınır değerlerin dışındaysa farklı düzenleyici yöntemler uygulanmaktadır. Topraklama ölçümü iş güvenliğini sağladığı gibi insan hayatını da korumaktadır.

          Topraklama Ölçümü Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

          İş güvenliğinin önemli bir parçası olan topraklama, her işyerinde olmak zorundadır. Yapılan topraklama ölçümleri elektrikli aletlerin kullanıldığı yerlerden ve prizlerden yapılmaktadır. Ölçüm noktaları belirlenirken prizler ve elektrikli cihaz sayısı belirlenir. Ardından ölçüm yapılacak noktalar belirlenir. Priz ve elektrikli cihazlarla birlikte ana pano da ölçüme dahil edilmektedir. Topraklama ölçümü sadece bir kez yapılan bir işlem değildir. İşyerinde kullanılan topraklamanın yeterli olup olmadığını anlamak ve topraklamayı kontrol altında tutmak için belirli aralıklarda topraklama ölçümünün yapılması gerekiyor.

          Topraklama Kablosu Nedir?

          Yapılarda elektrik tesisatının kurulumu ve elektrikli cihazların çalışması için iki kablo kullanılmaktadır. Kullanılan iki kablo sayesinde yapı içerisinde elektrik kullanılabilir hale getirilir.

          -Faz hattı

          -Nötr hattı

          Yapılarda elektriğin kullanılabilmesi için nötr ve faz hattının bulunması gerekir. Priz içerisinde de görüleceği üzere iki hat için kablo geçmektedir. Yapılarda kullanılan üçüncü kablo ise topraklama kablosudur. Topraklama kablosu sayesinde hem yapı içerisinde elektrik akımı dolaşır hem de elektrik akımının güvenli bir şekilde kullanılması sağlanır. İki delikli prizlerin içerisinde bulunan deliklerden biri faz diğeri ise nötr kablo için kullanılmaktadır. İki delikli prizler işyerlerinde kullanılmamalıdır. Çünkü iki delikli prizlerin topraklama kablosu bulunmaz.

          Topraklama ise işyerleri için zorunludur. Topraklama kablosunun bulunduğu prizlerde iki deliğe ek olarak metal çıkıntılar bulunur. Prizin içerisinde, deliklerin dışında bulunan metal çıkıntılar topraklama kablosuna bağlıdır. Yapı çevresinde toprağa bakır ya da levha yerleştirilir. Bakır veya levhanın toprağa yerleştirilmesi aynı zamanda topraklama işleminin bir parçasıdır. Priz içerisindeki metal çıkıntılar zamanla çökme yapabilir. Metal çıkıntıların çökme yapması sonucunda topraklama tam olarak işlevini yerine getiremez. Topraklama kablolarının zamanla işlevini kaybetmesi durumunda işyerlerinde elektrik kaçağı görülebilir, elektrikli cihazlar zamanla zarar görebilir. İşyerlerinde topraklama sisteminin kontrol edilmesi önemlidir.

          Topraklama Ölçüm Raporu Nedir?

          Topraklama, işyerlerinde olması zorunlu sistemdir. İşyerinde can güvenliğinin sağlanması, elektrik kaçağından kaynaklı hayati riskin bulunmaması adına ihtiyaç duyulan topraklama düzenli olarak kontrol edilmelidir. Topraklama ölçümü belirli aralıklarda yapılmalı, herhangi bir aksilik durumunda vakit kaybetmeden çözüm uygulanmalıdır. Topraklama ölçümü uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Ölçümle ilgili herhangi bir hata olmamalıdır.

          Mental OSGB, uzman kadro eşliğinde topraklama ölçümü yapmaktadır. Yetkili elektrik mühendisi tarafından yapılan ölçüm sonrasında denetim raporu oluşturulur. Oluşturulan denetim raporu ise işyerine teslim edilir. Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan raporlar bakanlık müfettişi isteğine uygun olarak düzenlenmektedir. Topraklama ölçüm raporlarında zamanla bazı yenilikler yapılmıştır. Elektrik mühendisi, bu yenilikler doğrultusunda ölçüm raporunu güncelleyerek her zaman doğru rapor ile hizmet vermektedir. Hazırlanan topraklama ölçüm raporunun geçerlilik süresi bulunmaktadır. Ölçüm raporlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Rapor, oluşturulduğu tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. 1 yılın ardından yeniden ölçüm yapılmalı ve rapor oluşturulmalıdır. Yıllık yapılan topraklama ölçümü sayesinde topraklama sisteminin güvenilirliği de kontrol altında tutulur.

Hemen Ara